Úterý, 27. května 2008

Legální WindowsTato kampaň už sice přes měsíc probíhá, takže sice pozdě, ale přeci…

Aktivace protipirátské ochrany Windows Vista

Během prvního roku po uvedení Windows Vista na trh jsme shromáždili cenná data o technikách využívaných k nelegálnímu šíření tohoto produktu. Jedná se především o způsoby obcházení aktivace známé jako Grace Timer, OEM hack a další, které odkládají proces aktivace na neurčito. Od dubna tohoto roku přistupujeme k aktivaci nástroje, který deaktivuje a odstraní tyto a jakékoliv další „cracky“.

Jak tento nástroj funguje?

Nástroj je již součástí Windows Vista a funguje na principu antivirového skeneru. V případě, že nástroj pro detekci těchto a podobných způsobů obcházení aktivace zjistí jejich přítomnost, dojde k zablokování softwarového kódu porušujícího licenční pravidla systému Windows Vista. Současně přepne pozadí plochy systému do černé barvy a vodoznakem označí takový systém jako nelegální. Uživatel má 30 dní na to, aby situaci vyřešil a zakoupil řádnou licenci systému Windows. Během tohoto období je pravidelně a opakovaně vyzýván k aktivaci systému. Pokud tak neučiní, systémem již není možné bez zadání řádného licenčního klíče používat. Stane se tak 30 dní od první výzvy k aktivaci.

Jak systém Windows řádně zlegalizovat?

Legalizaci operačního systému Windows uživatel provede zakoupením řádné licence Windows a zapsáním nového produktového klíče do aktivačního průvodce. Rovněž požadujeme nalepit COA štítek, který je součástí balení, na boční nebo spodní stranu PC. K legalizaci je po omezenou dobu určena OEM licence Windows Vista nebo Windows XP v jakékoliv edici. Uživatelé mohou rovněž využít krabicového software.

Používejte legální Windows!

Prochaine | 12:14 | Microsoft | Komentáře