Úterý, 14. října 2014

Exchange 2007 a 2010 – Velikost mailboxůDnes jsem opět musel u zákazníka hledat, jak zjistím obsazenost jednotlivých uživatelských mailboxů, takže…

Řeší se to přes Exchange Management Shell, pomocí kterého lze zadávat PowerShell příkazy.

Příkaz vypadá například takto:

Get-MailboxStatistics -Database „Mailbox Database“ | Sort -Property TotalItemsize | Format-Table DisplayName, ItemCount, @{expression={$_.totalitemsize.value.ToMB()};label=“Size(MB)“}

A výsledkem je tento výpis:

exchange-size

Třeba se to bude někomu hodit.

Prochaine | 00:44 | Microsoft | Komentáře