Úterý, 11. březen 2008

Zóna placeného stání – ZnačkyTak nám na Praze 7 spustili Zónu placeného stání a v první řadě musím přiznat, že osobně jsem parkovací karty již vyřešil, takže mě to už ani moc trápit nemusí. I když mě trochu překvapilo, když mi ráno měli přijet montovat kuchyň a když volali, tak je především zajímalo, kde mají zaparkovat. Na druhou stranu se pustím do kritiky, protože si nemyslím, že by tento systém řešil problém, který zde existuje.

Během února se v Holešovicích objevili (prozatím zakryté) značky a s prvním březnem (sobota) začala zóna fungovat na plno. Při průjezdu jsem zjistil, že přestávám sledovat množství značek a že jich je najednou trochu moc. Poptal jsem se tedy svého dobrého kamaráda, mimo jiné (skoro) soudního znalce v oboru dopravních nehod, jak to s těmi značkami vlastně je? Přesné informace jsem se sice nedozvěděl, ale navedl mě správným směrem, na jejímž konci je zajímavá publikace Technické podmínky 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací, kterou si Centrum dopravního výzkumu (předpokládám, že autorem je tato instituce) nevycucalo z prstu, ale vznikla na základě normy ČSN EN 12899–1. Opravdu zajímavé čtení.

Takže zde máme například dopravní značku na Praze 7 před domem Tusarova 19:
 

~ A hned se podíváme, co na to říkají Technické podmínky:

(strana 24)
8.5 Počet
Na jednom sloupku nebo nosné konstrukci nesmí být umístěny více než dvě značky. Do tohoto počtu se nezapočítávají dodatkové tabulky.
Tato zásada se nevztahuje na směrové tabule (značky č. IS 1a až č. IS 5, č. IS 19a až č. IS 19d), na návěsti před křižovatkou umístěné nad vozovkou, na značky označující název ulice (č. IS 22a až č. IS 22f) a na značky označující kulturní, turistický a komunální cíl (č. IS 24a až č. IS 24c). Na těchto značkách lze uvádět až 6 cílů. Přitom se doporučuje uvádět maximálně 10 informačních údajů. Za informační údaj se považuje název cíle, číslo silnice nebo dálnice, údaj o vzdálenosti a symbol (případně logo).

Stačilo se otočit a vidím další skvost:

Na noční fotce to není moc vidět, ale značky byly od sebe asi 6–7 metrů. A co na to Technické podmínky?

(strana 24)
8.4 Vzdálenost mezi značkami
V podélném směru se značky umísťují ve vzájemné vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas vnímat. Minimální vzájemná vzdálenost značek je na dálnici 100 m. Na ostatních pozemních komunikacích je tato vzdálenost nejméně 30 m, v obci na dopravně málo významné pozemní komunikaci může být výjimečně 10 m (obr. 4).

Je značení, které není v souladu s normou, platné? To nevím. Každopádně není bezpečné!

Odkazy

Doplněno 2. 2. 2008

Vyjádření MČ Praha 7

Dobrý den, pane Procházko, „Zásady pro dopravní značení“ jsou doporučující a v Praze téměř nerealizovatelné. Kdybychom dodrželi tyto zásady, měli bychom o několik parkovacích míst v každé ulici méně, proto byla po dohodě s policií zvolena tato varianta a je to tak případ od případu. kde to lze, zásady dodržujeme. Hezký den Milena Vitásková (vedoucí odboru dopravy MČ Praha 7)

Super. Zásady jsou doporučující a v Praze téměř nerealizovatelné. Když jsem posledně dopravnímu policistovi vysvětloval překročení rychlosti tím, že jsem přizpůsobil rychlost vozidla stavu a povaze vozovky, tak se na mě moc hezky nekoukal. Pochybuji, že bude magistrát podobně shovívavý, až budu vysvětlovat, že kdybych dodržoval všechny dopravní předpisy, tak bych nikam nedojel a nikde nezaparkoval.

Pokračování najdete v článku Zóna placeného stání – Značky (2).

Prochaine | 01:04 | Auta | Komentáře