Neděle, 27. březen 2005

Proč jsou Velikonoce každý rok jindy?Velikonoce jsou pohyblivým svátkem a slaví se první neděli, která následuje po prvním jarním úplňku. Za počátek jara byl jednou provždy stanoven 21. březen (i když dnes víme, že v některých letech nastává jaro již 20. března). Podle tohoto pravidla mohou být velikonoce 22. března (připadne-li úplněk na sobotu 21. března). Dále byla stanovena výjimka: pokud by připadla velikonoční neděli až na 26. dubna, přesunou se svátky o týden, tj. na 19. dubna. Tak tomu bylo např. v roce 1981.

2001 → 15.04.
2002 → 31.03.
2003 → 20.04.
2004 → 11.04.
2005 → 27.03.
2006 → 16.04.
2007 → 08.04.
2008 → 23.03.
2009 → 12.04.
2010 → 04.04.

Zdroj: Hvězdárna a planetárium Hradec Králové: FAQ

Černovláska.cz ve spotu Vypočtěte si datum Velikonoc uvádí mnohem zajímavější postup pro získání data Velikonoc:

Německý matematik, astronom a fyzik K. F. Gauss (1777 – 1855) uvádí tento postup:
Letopočet dělit 19, pak 4 a konečně 7. Zbytky a jejich pořadí si poznamenáme. Potom násobíme první zbytek 19, připočteme 24, dělíme číslem 30 a poznamenáme si čtvrtý zbytek. K číslu 5 připočteme 2  druhý zbytek, 4  třetí zbytek, 6  čtvrtý zbytek. Výsledek dělíme číslem 7 a získáme pátý zbytek, který připočítáme k čtvrtému. Tento poslední výsledek připočítáme k datu 22. března a datum Velikonoc je nalezeno…

Prochaine | 13:06 | Nezařazené | Komentáře