Pondělí, 19. září 2011

Černošice – Velký třeskMěsto Černošice plánuje „Velký třesk“.

Jedná se o zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti z čísla 2 na 5 (případně alespoň na 4). Ve výsledku by to mělo zajistit výnos 7,5 mil. Kč (resp. 5 mil. Kč) oproti současnému stavu. Současný výnos daně z nemovitosti bude tedy kolem 3,75 mil Kč ročně. V podkladech je uvedeno, že současná úroveň daně z nemovitosti se pohybuje kolem 1000–1500 Kč na osobu. Podle mých výpočtů je to více – viz příklad z podkladů: domek 200m2 na pozemku 400m2 – základní sazba 1667 Kč, koeficient za město 1,6 (2667 Kč) a koeficient 5 (13.336 Kč), což při dvou lidech dává 6700 na osobu. Ale možná to počítám špatně.

Rekonstrukce komunikací

Důvodem (zřejmě trvalého) navýšení koeficientu daně z nemovitosti je potřeba kompletní rekonstrukce vozovek na území města. Jedná se o 16,4 km vozovek a celková investice je odhadována na 105,5 mil. Kč. Na to by si město rádo vzalo úvěr a ten splácelo jej po dobu 12 až 20 let z nového výnosu daně.

Prezentace a schvalování

Záměr byl veřejnosti prezentován 15. září (v kině). A schvalován by měl být 22. září. Vzhledem k sestavení zastupitelstva a rady nepochybuji, že bude schválen.

Mě osobně se toto vlastně vůbec netýká, takže se zdržím osobního komentáře. Jen by mě zajímalo, zda toto navýšení je trvalé nebo jen dočasné (po dobu splácení).

Doplněno

Vzpomněl jsem si na článek z loňského ledna Čtyřnásobné zvýšení daně z nemovitosti v Černošicích, podle kterého to od posledního navýšení daně z nemovitosti v Černošicích není tak dlouho…

Prochaine | 10:56 | Černošice | Komentáře
 • Vratislav Málek

  Je to úžasný záměr, ale nenazval bych jej Velký Třesk, ale Velký Podraz. Minulý měsíc byla dokončena rekonstrukce ulice Ostružinová. Nápad města, jak vylepšit hospodaření obce tím, že
  vyzve k finanční spoluúčasti na výstavbě komunikací obyvatele přilehlých domů byl široce
  pochvalně prezentován i v celostátních médiích. Novou komunikaci jsme chtěli a proto jsme
  požadovaných 30% ( cca 200 000,-Kč, jednotlivé příspěvky byly od tří do desti tisíc ) vybrali.
  Nyní se přichází s novou ideou, že všichni obyvatelé Černošic budou potrestáni tím, že ať chtějí
  nebo nechtějí, nové asfaltové komunikace dostanou. Celá akce je vedena pod heslem:
  my si půjčíme, vy to zaplatíte. Hlavní starostí starosty by mělo být hájení zájmů obyvatel a tedy i
  jejich zájmů finančních. Záměr zadlužit obec a to bez široké veřejné debaty a bez všeobecného
  souhlasu není ani příliš demokratické ani v souladu se sliby, které sdružení Věci Černošické
  před volbami dávalo. Domnívám se, že v současné době nastavit výši plateb daně z nemovitosti
  na nejvyší možnou výši a odůvodnit to tím, že se Černošice pokryjí asfaltem je velice necitlivé a nic na tom nemění ani to, že sociálně slabým bude pomoženo.

  Vratislav Málek